Galeria

W dniach 23-24 stycznia b.r. odbył się I zjazd pierwszej grupy szkoleniowej „Akademii Konsultacji Społecznych” realizowanej w ramach projektu pt. ” Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”
Znajomość tematu przez przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz NGO`s owocowała w bardzo konstruktywne i ciekawe debaty podczas warsztatów.
Naszym szkoleniowcem jest Pan Michał Wróblewski, który interesująco opowiada jak przeprowadzać konsultacje społeczne.