Aktualności

04wrz

Konsultacje zmian w dokumentach „odpadowych”

W związku z rozpoczęciem eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach, a także uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″. Zmiana ta zostaje poddana konsultacjom społecznym.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i określa:
1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi,
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej ich obsługi, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″ w dniu 30 lipca 2012 roku uchwałą Nr XXIV/396/2012, jednocześnie podejmując uchwałę Nr XXIV/397/2012 w sprawie jego wykonania. Obecnie prowadzone konsultacje dotyczą uwzględnienia w tym dokumencie regionalnych instalacji do:

  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Bełżycach (jako instalacji zastępczej dla Regionu Centralnego),
  • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i składowania odpadów w Dębowcu (jako RIPOK dla Regionu Zamość oraz jako instalacji zastępczej dla Regionu Południowego i Regionu Chełm).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji oraz do zgłaszania uwag i wniosków do projektu. Konsultacje potrwają do 11 września br.

uchwała ZWL w sprawie konsultacji

Projekt uchwały SWL w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″

załącznik do projektu uchwały SWL

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

 

Źródło: www.lubelskie.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>